Hào quang

trang định hướng Wikimedia

Hào quang có thể chỉ: