Hác hay Hách là một họ của người Trung Quốc (chữ Hán: 郝, Bính âm: Hao). Họ này xếp thứ 77 trong danh sách Bách gia tính, về mức độ phổ biến họ này xếp thứ 82 ở Trung Quốc theo thống kê năm 2006.

Người Trung Quốc họ Hác nổi tiếng

sửa

Tham khảo

sửa