Thiếu đế

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Hán Thiếu Đế)

Thiếu Đế (chữ Hán: ) là cách gọi của một số vị Hoàng đế Đông Á bị phế truất khi còn nhỏ tuổi, tương đương có Phế Đế, Thương Đế, Mạt Đế, Mạt Chủ, Hậu Chủ.

Việt Nam sửa

Trung Quốc sửa

Xem thêm sửa

Chú thích sửa

  1. ^ Việt Giám thông khảo tổng luận, Lê Tung, ĐVSKTT.