Thiếu đế

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Hán Thiếu Đế)

Thiếu Đế (chữ Hán: ) là cách gọi của một số vị Hoàng đế Đông Á bị phế truất khi còn nhỏ tuổi, tương đương có Phế Đế, Thương Đế, Mạt Đế, Mạt Chủ, Hậu Chủ.

Việt Nam Sửa đổi

Trung Quốc Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi

Chú thích Sửa đổi

  1. ^ Việt Giám thông khảo tổng luận, Lê Tung, ĐVSKTT.