Hán Thuận Đế

Hán Thuận Đế (chữ Hán: 漢順帝; 115 - 20 tháng 9, 144), húy Lưu Bảo (劉保), là vị Hoàng đế thứ tám của nhà Đông Hán, và cũng là hoàng đế thứ 23 của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì từ năm 125 đến năm 144, tổng 19 năm.

Hán Thuận Đế
漢順帝
Hoàng đế Trung Hoa
Hoàng đế nhà Đông Hán
Trị vì125144
Tiền nhiệmBắc Hương Hầu
Kế nhiệmHán Xung Đế
Thông tin chung
Sinh115
Mất20 tháng 9, 144(144-09-20) (28–29 tuổi)
Ngọc Đường Tiền điện, Trường An, Đại Hán
An tángHiến Lăng (宪陵)
Tên thật
Lưu Bảo (劉保)
Thụy hiệu
Hiếu Thuận Hoàng đế (孝順皇帝)
Miếu hiệu
Kính Tông (敬宗)
Triều đạiNhà Đông Hán
Thân phụHán An Đế
Thân mẫuCung Mẫn Lý hoàng hậu

Thời đại của Hán Thuận Đế trị vì là mầm móng của ngoại thíchhoạn quan đảng tranh, là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của Đông Hán về sau. Khi cha ông Hán An Đế băng hà, Hoàng hậu Diêm Cơ muốn nắm đại quyền, không lập ông lên, con trai duy nhất của An Đế, mà lập người tông thất là Bắc Hương hầu Lưu Ý. Để đoạt lại hoàng vị, Thuận Đế đã phải dựa vào đại hoạn quan Tôn Trình (孙程) và phe cánh của ông ta.

Khi phục vị rồi, Hán Thuận Đế trọng thưởng cho phe cánh hoạn quan, lại dụng ngoại thích của vợ là Hoàng hậu Lương Nạp, tạo nên phe cánh hoạn quan và ngoại thích trong triều. Triều đại của Thuận Đế kéo dài một khoảng thời gian tranh đấu giữa các đảng phái, khiến chính sự Đông Hán càng thêm suy vi. Sau khi Hán Thuận Đế băng hà, ông đã để lại chuỗi bi kịch về sau cho Đông Hán diễn biến tiếp bởi hai đời Hán Hoàn ĐếHán Linh Đế.

Tiểu sửSửa đổi

Hán Thuận Đế Lưu Bảo chào đời năm Nguyên Sơ thứ 2 (115), là con trai duy nhất của Hán An Đế Lưu Hỗ và Lý cung nhân. Khi đó, Diêm hoàng hậu không có con, sợ Lý cung nhân sinh ra con trai sẽ tranh ngôi vị với mình, bèn đầu độc giết chết Lý Cơ. Mẹ mất sớm, Lưu Bảo được nhũ mẫu là Vương Nam (王男) chăm sóc.

Năm Vĩnh Ninh nguyên niên (120), ngày 11 tháng 4, dưới sự chủ trì của Đặng Thái hậu, Hoàng tử Lưu Bảo được lập làm Hoàng thái tử[1]. Năm Diên Quang thứ 3 (124), Diêm hậu cùng Đại trường thu Giang Kinh (江京) và Trung thường thị Phiền Phong (樊豐) đổ tội cho Thái tử Lưu Bảo, lúc đó mới 9 tuổi và khiến An Đế phế truất Thái tử, giáng làm Tế Âm vương (濟陰王)[2][3].

Lên ngôiSửa đổi

Năm 125, Hán An Đế đột ngột băng hà. Thân trong mình không con, lại từng gây thù oán với Lưu Bảo, Diêm hoàng hậu không muốn lập Lưu Bảo kế vị mà muốn tìm ai khác trong hoàng tộc thay thế. Cuối cùng, Diêm hậu cùng anh là Diêm Hiển (阎显) mưu lập một người họ xa còn ít tuổi là Bắc Hương hầu Lưu Ý làm Tân quân để dễ điều khiển. Diêm hậu trở thành Hoàng thái hậu, tiến hành Thùy liêm thính chánh, độc bá triều cương.

Nhưng Lưu Ý chỉ lên ngôi được 7 tháng thì qua đời, Diêm thái hậu và Diễm Hiển bàn nhau đưa quân vào chiếm lấy cung điện và chưa vội phát tang. Hoạn quan Tôn Trình (孙程) cùng Vương Khang (王康) biết mưu đó bèn liên kết với 18 hoàng môn quan, cùng nhau lập Tề Âm vương Lưu Bảo lên ngôi, tức là Hán Thuận Đế.

Dựa vào hoạn quan và ngoại thíchSửa đổi

Sau khi lên ngôi, Thuận Đế sai Tôn Trình dùng Vũ lâm quân bắt giết ngoại thích Diêm Cảnh (閻景), bức Diêm thái hậu vào Ly cung (離宮), sau đó bắt những ngoại thích khác như Diêm Hiển, Diêm Yến (閻晏) hạ ngục và giết chết.

Dẹp xong ngoại thích, Hán Thuận Đế lại dựa vào hoạn quan, phong toàn bộ 19 người tham gia đảo chính tước Hầu, sử gọi là Thập cửu hầu (十九侯). Sau khi Tôn Trình chết, Thuận Đế cho con nuôi Trình là Tôn Thọ (孫壽) nối chức cha, đồng thời dựa vào các hoạn quan khác như Tào Đằng (曹騰)[4], liên kết gây bè cánh làm nhiều chuyện rắc rối trong cung đình[5].

Cùng lúc, ngoại thích mới lại dự vào triều chính. Cha Lương hoàng hậuLương Thương được phong Đại tướng quân.

Năm 141, Lương Thương chết, con là Lương Ký được nối chức. Vì Lương Ký ít học lại kiêu ngạo và ngang ngược[5] nên gây ra nhiều việc càn rỡ, khiến cho triều đình càng thêm rối ren.

Qua đờiSửa đổi

Ngày 20 tháng 9, năm 144, Hán Thuận Đế Lưu Bảo qua đời tại Ngọc Đường Tiền điện (玉堂前殿), hưởng thọ 29 tuổi, ở ngôi được 19 năm. Ông được truy phong miếu hiệuKính Tông (敬宗), thụy hiệuHiếu Thuận hoàng đế (孝顺皇帝), an táng ở Hiến Lăng (宪陵).

Thái tử Lưu Bỉnh kế vị, tức Hán Xung Đế.

Niên hiệuSửa đổi

Trong thời gian trị vì, ông sử dụng các niên hiệu sau:

 • Vĩnh Kiến (永建; 126-132).
 • Dương Gia (阳嘉; 132-135).
 • Vĩnh Hòa (永和; 136-141).
 • Hán An (汉安; 142-144).
 • Kiến Khang (建康; 144).

Gia quyếnSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 • Đặng Huy Phúc (2001), Các hoàng đế Trung Hoa, Nhà xuất bản Hà Nội.
 • Hán thư

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ 《后汉书·卷五·孝安帝纪第五》:夏四月丙寅,立皇子保为皇太子,改元永宁,大赦天下。
 2. ^ 《后汉书·卷十下·皇后纪第十下》:后宠既盛,而兄弟颇与朝权,后遂与大长秋江京、中常侍樊丰等共谮皇太子保,废为济阴王。
 3. ^ 《后汉书·卷五·孝安帝纪第五》:九月丁酉,废皇太子保为济阴王。
 4. ^ Cha nuôi Tào Tung - cha Tào Tháo
 5. ^ a b Đặng Huy Phúc, sách đã dẫn, tr 102
 6. ^ 《后汉书 卷二十六》:晨谦敬博爱,好学尤笃,以女孙为顺帝贵人,奉朝请,位特进。
 7. ^ 《后汉书·卷二十三·窦融列传第十三》:顺帝初,章女年十二,能属文,以才貌选入掖庭,有宠,与梁皇后并为贵人。擢章为羽林郎将,迁屯骑校尉。章谦虚下士。收进时辈,甚得名誉。是时,梁、窦并贵,各有宾客,多交构其间,章推心待之,故得免于患。贵人早卒,帝追思之无已,诏史官树碑颂德,章自为之辞。贵人殁后,帝礼待之无衰。
 8. ^ 《后汉纪·质帝纪卷第二十》:初,章帝生千乘贞王伉,伉生乐安夷王胡,胡生嗣王鸿,鸿生建平侯续。梁冀欲立幼主而专其权,与太后定策禁中。丙寅,诏曰:“先帝早弃天下,胤嗣幼冲,何悟仓卒,仍遭不造。惟太后定之,考人神之诚,唯建平侯续幼而岐嶷,师傅不烦,年已八岁,克昌化之,形于体貌。春秋之义,为人后者为之子,其以续为孝顺皇帝嗣。”
 9. ^ 《后汉纪·后汉孝质皇帝纪卷第二十》:太后诏曰:“孝质皇帝胤嗣不遂,奄忽天昏。以社稷之重,考宗室之贤,莫若蠡吾侯志。年已十五,嘉姿卓茂,又近为孝顺皇帝嗣。”