trang định hướng Wikimedia

trong tiếng Việt có thể có nghĩa là:

  • Mùa hè: Một trong bốn mùa thơ mộng nhất trong năm
  • Bộ phận trước nhà, tương đương với hiên nhà
  • Phần dành cho người đi bộ trên đường, như hè phố, vỉa hè.