Nước Hình trong lịch sử Trung Quốc là một nước chư hầu của nhà Chu và tồn tại đến khoảng thời Xuân Thu thì bị nước Tấn tiêu diệt.

Hình quốc
thế kỷ 11 TCN–không rõ
Vị thếCông quốc
Thủ đô? (Nay thuộc Hình Đài, Hà Bắc)
Công 
• thế kỷ 11 TCN
Hình Bằng Thúc
• ?
Hình Nguyên công
Lịch sử 
• Chu Vũ Vương phân phong
thế kỷ 11 TCN
• Bị Tấn diệt
không rõ
Kinh tế
Đơn vị tiền tệTiền Trung Quốc
Tiền thân
Kế tục
Nhà Chu
Tấn (nước)

Khái quát lịch sửSửa đổi

Đây là một công quốc, với các vị quân chủ là người họ Cơ. Người sáng lập là Hình Bằng Thúc Cơ Tư (con trai thứ tư của Chu Công Đán). Đến khoảng giữa thế kỷ 7 TCN, Hình một lần vong quốc do bị nước Vệ diệt nhưng lại được Tấn Hiến công giúp phục quốc nhưng thực chất chỉ là thuộc quốc của Tấn.

Đến thời Hình Nguyên công thì Hình bị Tấn tiêu diệt. Nước Hình truyền nối được 19 đời vua.

Các vua nước HìnhSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi