Mở trình đơn chính
Hình bình hành

Hình bình hành trong hình học Euclide là một hình tứ giác được tạo thành khi hai cặp đường thẳng song song cắt nhau. Nó là một dạng đặc biệt của hình thang.

Trong không gian 3 chiều, khối tương đương với hình bình hành là hình khối lục diện.

Tính chấtSửa đổi

Trong hình bình hành thì có:

  1. Các cạnh đối song song và bằng nhau.
  2. Các góc đối bằng nhau.
  3. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Diện tích hình bình hànhSửa đổi

 
Diện tích của hình bình hành là phần tô màu xanh

Diện tích của hình bình hành bằng tích của cạnh đáy (một cạnh của nó) và chiều cao.

S =  

Chu vi hình bình hànhSửa đổi

Chu vi của một hình bình hành bằng 2 lần tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ:

P =  

Dấu hiệu nhận biết hình bình hànhSửa đổi

Hình bình hành là một tứ giác đặc biệtSửa đổi

  1. Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành.
  2. Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.
  3. Tứ giác có hai cạnh đối vừa song song và vừa bằng nhau là hình bình hành.
  4. Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành.
  5. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

Hình bình hành là hình thangSửa đổi

  • Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là hình bình hành.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi