Hình chiếu phối cảnh góc nhìn cao

xem một đối tượng từ trên cao

Hình chiếu phối cảnh góc nhìn cao là hình chiếu phối cảnh thể hiện vật thể, đối tượng với góc nhìn từ một điểm trên cao xuống, ngược lại góc nhìn từ dưới thấp nhìn lên thì có hình chiếu phối cảnh góc nhìn thấp.[1]

Cần phân biệt Hình chiếu phối cảnh góc nhìn cao với hình chiếu bằng của phép chiếu thẳng góc hoặc hình chiếu trục đo.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Point Of View In Photography”. Student Resources (bằng tiếng Anh). 9 tháng 12 năm 2014. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2017.