Trong toán học, hình học phức là nghiên cứu về các đa tạp phức và hàm số của một số biến phức. Áp dụng các phương pháp siêu việt vào hình học đại số thuộc loại này, cùng với các khía cạnh hình học hơn của giải tích phức.

Trong suốt bài viết này, " giải tích " thường được bỏ đi để viết cho đơn giản; ví dụ, các phân lớp hoặc siêu bề mặt đề cập đến các giải tích phân lớp hoặc giải tích siêu bề mặt. Theo quy ước trong Wikipedia, các biến được coi là không thể giảm mức được.

Định nghĩaSửa đổi

Một tập hợp con giải tích của một đa tạp giải tích phức M là vị trí zero cục bộ của một số họ của hàm đa hình trên M. Nó được gọi là một phân nhóm giải tích nếu nó không thể sửa chữa được trong cấu trúc liên kết Zariski.

Phương pháp phân tích điều hòaSửa đổi

Một số kết quả sâu trong hình học phức thu được với sự trợ giúp của phân tích điều hòa.

Định lý biến mấtSửa đổi

Có một số phiên bản của định lý biến mất trong hình học phức cho cả đa tạp phức nhỏ gọn và không nén. Tuy nhiên, tất cả đều dựa trên phương pháp Bochner.

Tham khảoSửa đổi