Hình thang trong hình học Euclid là một tứ giác lồi có hai cạnh đối song song[1]. Hai cạnh song song này được gọi là các cạnh đáy của hình thang. Hai cạnh còn lại gọi là hai cạnh bên[2][3][4].

Hình thang

Tổng quát, ta có:

là hình thang hoặc

Định nghĩa sửa

 • Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.[5]

Dấu hiệu nhận biết sửa

Tính chất của hình thang sửa

Tính chất về góc sửa

 • Hai góc kề một cạnh bên của hình thang có tổng bằng 180° (hai góc nằm ở vị trí trong cùng phía của hai đoạn thẳng song song là 2 cạnh đáy).[5]
 • Trong hình thang cân, hai góc kề một đáy bằng nhau.[6]

Tính chất về cạnh sửa

 • Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau
 • Ngược lại, nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì chúng bằng nhauhai cạnh đáy cũng bằng nhau
 • Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau.

Đường trung bình sửa

Định nghĩa sửa

Đường thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang gọi là đường trung bình của hình thang.[7]

Tính chất sửa

Đường trung bình của hình thang thì có độ dài bằng nửa tổng độ dài hai cạnh đáy.

Các dạng đặc biệt của hình thang sửa

Diện tích và chu vi của hình thang sửa

 
Hình thang minh họa
 • Diện tích của hình thang bằng nửa tổng độ dài hai cạnh đáy nhân với chiều cao (h) hoặc bằng đường trung bình của hình thang nhân với chiều cao (h)

 

 • Chu vi hình thang bằng tổng độ dài của hai đáy và hai cạnh bên (tổng tất cả các cạnh của nó):
 

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 1. ^ Từ điển toán học thông dụng, trang 327. Tác giả Ngô Thúc Lanh - Đoàn Quỳnh - Nguyễn Đình Trí. Nhà xuất bản giáo dục, năm 2000
 2. ^ “American School definition from "math.com". Truy cập ngày 14 tháng 4 năm 2008.
 3. ^ Weisstein, Eric W., "Trapezoid" từ MathWorld.
 4. ^ Trapezoids, [1]. Truy cập 2012-02-24.
 5. ^ a b Sgk Toán 8 tập 1, trang 69
 6. ^ Sgk Toán 8 tập 1, trang 72
 7. ^ Sgk Toán 8 tập 1, trang 78

Liên kết ngoài sửa

Các chủ đề chính trong toán học
Nền tảng toán học | Đại số | Giải tích | Hình học | Lý thuyết số | Toán học rời rạc | Toán học ứng dụng |
Toán học giải trí | Toán học tô pô | Xác suất thống kê

chúc mọi người học bài tốt nhe!!!