Hình thang trong hình học Euclid là một tứ giác lồi có hai cạnh đối song song[1]. Hai cạnh song song này được gọi là các cạnh đáy của hình thang. Hai cạnh còn lại gọi là hai cạnh bên[2][3][4].

Hình thang

Tổng quát, ta có:

là hình thang hoặc

Định nghĩaSửa đổi

Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.[5]

Tính chất của hình thangSửa đổi

Tính chất về gócSửa đổi

Hai góc kề một cạnh bên của hình thang có tổng bằng 180° (hai góc nằm ở vị trí trong cùng phía của hai đoạn thẳng song song là 2 cạnh đáy).[5]

Trong hình thang cân, hai góc kề một đáy bằng nhau.[6]

Tính chất về cạnhSửa đổi

  • Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau
  • Ngược lại, nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì chúng bằng nhauhai cạnh đáy cũng bằng nhau
  • Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau.

Đường trung bìnhSửa đổi

Định nghĩaSửa đổi

Đường thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang gọi là đường trung bình của hình thang.[7]

Tính chấtSửa đổi

Đường trung bình của hình thang thì có độ dài bằng nửa tổng độ dài hai cạnh đáy.

Các dạng đặc biệt của hình thangSửa đổi

Diện tích hình thangSửa đổi

Diện tích của hình thang bằng đường trung bình nhân với chiều cao:

 

Chu vi hình thangSửa đổi

Chu vi hình thang bằng tổng độ dài của hai đáy và hai cạnh bên (tất cả các cạnh của nó):

 

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Từ điển toán học thông dụng, trang 327. Tác giả Ngô Thúc Lanh - Đoàn Quỳnh - Nguyễn Đình Trí. Nhà xuất bản giáo dục, năm 2000
  2. ^ “American School definition from "math.com". Truy cập ngày 14 tháng 4 năm 2008.
  3. ^ Weisstein, Eric W., "Trapezoid" từ MathWorld.
  4. ^ Trapezoids, [1]. Truy cập 2012-02-24.
  5. ^ a b Sgk Toán 8 tập 1, trang 69
  6. ^ Sgk Toán 8 tập 1, trang 72
  7. ^ Sgk Toán 8 tập 1, trang 78

Liên kết ngoàiSửa đổi

Các chủ đề chính trong toán học
Nền tảng toán học | Đại số | Giải tích | Hình học | Lý thuyết số | Toán học rời rạc | Toán học ứng dụng |
Toán học giải trí | Toán học tô pô | Xác suất thống kê