Trong hình học Euclid, hình thang cânhình thang có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau. Hình thang cân là 1 trường hợp đặc biệt của hình thang.

Một hình thang cân với trục đối xứng ở giữa đi qua 2 đáy

Tổng quát, ta có:

là hình thang cân (đáy )

Tính chất sửa

Hình thang cân có các tính chất sau:

  • Hai cạnh đáy song song với nhau.[1]
  • Hai cạnh bên bằng nhau.[2]
  • Hai góc kề cạnh một đáy bằng nhau.[2]
  • Hai đường chéo bằng nhau.[2]
  • Hình thang cân nội tiếp đường tròn.

Dấu hiệu nhận biết sửa

Hình thang có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau là hình thang cân.[3]

Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.[3]

Hình thang nội tiếp đường tròn là hình thang cân.

Trục đối xứng của hình thang cân sửa

Đường thẳng đi qua trung điểm 2 đáy của hình thang cân là trục đối xứng của hình thang cân đó

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Makar, A. B.; McMartin, K. E.; Palese, M.; Tephly, T. R. (tháng 6 năm 1975). “Formate assay in body fluids: application in methanol poisoning”. Biochemical Medicine. 13 (2): 117–126. doi:10.1016/0006-2944(75)90147-7. ISSN 0006-2944. PMID 1.
  2. ^ a b c Sgk Toán 8 tập 1, trang 72-73
  3. ^ a b Sgk Toán 8, trang 74

Liên kết ngoài sửa

Các chủ đề chính trong toán học
Nền tảng toán học | Đại số | Giải tích | Hình học | Lý thuyết số | Toán học rời rạc | Toán học ứng dụng |
Toán học giải trí | Toán học tô pô | Xác suất thống kê