Mở trình đơn chính
Một hình thang cân với trục đối xứng ở giữa đi qua 2 đáy

Trong hình học Euclid, hình thang cânhình thang có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau. Hình thang cân là 1 trường hợp đặc biệt của hình thang.

Tính chấtSửa đổi

Hình thang cân có các tính chất sau:

  • hai cạnh bên bằng nhau.
  • hai góc kề cạnh đáy bằng nhau.
  • hai đường chéo bằng nhau.
  • hình thang cân nội tiếp đường tròn

Dấu hiệu nhận biếtSửa đổi

Hình thang có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau là hình thang cân. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

Hình thang có hai trục đối xứng của hai đáy trùng nhau là hình thang cân

Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau (nếu hai cạnh bên ấy không song song) là hình thang cân.

Hình thang nội tiếp đường tròn là hình thang cân

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Các chủ đề chính trong toán học
Nền tảng toán học | Đại số | Giải tích | Hình học | Lý thuyết số | Toán học rời rạc | Toán học ứng dụng |
Toán học giải trí | Toán học tô pô | Xác suất thống kê