Hòa Đế

trang định hướng Wikimedia

Hòa Đế (chữ Hán:和帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử khu vực Á Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa