Hòa Vương

trang định hướng

Hoà Vương (chữ Hán: 和王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị phiên vương, thân vương hoặc quận vương trong lịch sử các khu vực Á Đông thời phong kiến.

Thụy hiệu

sửa

Tước hiệu

sửa
  • Hòa Thân vương là tước hiệu của Ái Tân Giác La Hoằng Trú thời nhà Thanh, có 2 người nối tiếp tước phong này, sau đó được đổi là Hòa Quận vương và cũng có 2 người giữ danh hiệu đó.

Xem thêm

sửa