Hóa thân

trang định hướng Wikimedia

Hóa thân có thể là một trong những nghĩa sau: