Danh sách hóa thạch chỉ thị

(đổi hướng từ Hóa thạch chỉ mục)

Hóa thạch chỉ thị, còn được gọi là hóa thạch hướng dẫn hay hóa thạch chỉ mục, là hóa thạch được sử dụng để xác định và đồng nhất các phân vị địa tầng trong Niên đại địa chất hoặc các giai đoạn sinh vật. Hóa thạch chỉ thị phải có phạm vi thẳng đứng trong địa tầng là ngắn, phân bố địa lý rộng và có xu hướng tiến hóa nhanh.

Một thuật ngữ khác, là "Hóa thạch đới" được sử dụng khi hóa thạch có tất cả các đặc điểm đã nêu ở trên ngoại trừ phân bố địa lý rộng, chúng bị giới hạn trong một khu vực và không thể được sử dụng cho mối tương quan của các địa tầng.[1]

Bảng sử dụng đơn vị thời gian là Ma: Megaannum, triệu năm trước.

Hóa thạch Tên khoa học Niên đại địa chất Niên đại, Ma
Calico scallop 02.jpg
Calico scallop

Argopecten gibbus
Kỷ Đệ Tứ 1.8
Neptunea tabulata Kỷ Đệ Tứ 1.8
Viviparus glacialis - Rosmalen - Late Tiglian.jpg Viviparus glacialis Tiglia (Pleistocene sớm) 2.3 - 1.8
Calyptraphorus velatus Tertiary
Venericardia planicosta Thế Eocen
SmallScaphites.jpg
Scaphites
Scaphites hippocrepis Kỷ Creta 145 - 66
InoceramusCretaceousSouthDakota.jpg
Inoceramus
Inoceramus labiatus Kỷ Creta
Ammonit - Wüstenhaus.jpg
Perisphinctes
Perisphinctes tiziani Kỷ Jura 201,3 - 145
Nerinea trinodosa Kỷ Jura
Tropites subbullatus Kỷ Trias
Monotis fossil shells - Kiritehere beach.jpg Monotis subcircularis Kỷ Trias
Leptodus100711.jpg
Leptodus
Leptodus americanus Kỷ Permi
Parafusulina Parafusulina bosei Kỷ Permi
Dictyoclostus americanus Thế Pennsylvania
Lophophyllidium proliferum Thế Pennsylvania
Cactocrinus multibrachiatus Thế Mississippi
Prolecanites gurleyi Thế Mississippi
Mucrospirifer mucronatus Silica Shale.JPG
Mucrospirifer
Mucrospirifer mucronatus Kỷ Devon 416 - 359
Palmatolepis unicornis Kỷ Devon
Tetragraptus fructicosus Kỷ Ordovic
BLW Trilobite (Paradoxides sp.).jpg Paradoxides Kỷ Cambri 509 - 500
Billingselia corrugata Kỷ Cambri
Archeocyathids.JPG Archaocyathids Kỷ Cambri 529 - 509

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Index Fossils, from the US Geological Survey. Updated ngày 31 tháng 7 năm 1997.