Hô hấp (sinh lý học)

Hô hấp ở động vật bao gồm hô hấp ngoài, vận chuyển khí và hô hấp trong

Trong sinh lý học, hô hấp được định nghĩa là sự vận chuyển oxy từ không khí bên ngoài vào các tế bào ở trong , và vận chuyển carbon dioxide theo chiều ngược lại. Sự hô hấp này khác với định nghĩa hóa sinh về hô hấp, trong đó đề cập đến hô hấp tế bào: sự trao đổi chất của một sinh vật thu được năng lượng bằng phản ứng của oxy với glucose tạo ra nước, carbon dioxideATP (năng lượng).

Xem thêm

sửa

Đọc thêm

sửa
  • Nilsson, Goran E. (2010). Respiratory Physiology of Vertebrates. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-70302-4.
  • Randall, David (2002). Eckert Animal Physiology. New York: W.H. Freeman and CO. ISBN 0716738635,human biology 146149 Kiểm tra giá trị |isbn=: ký tự không hợp lệ (trợ giúp).

Tham khảo

sửa