Hôn nhân đồng giới ở Andorra

Hôn nhân đồng giới ở Andorra sẽ được hợp pháp kể từ 17 tháng 2 năm 2023. Andorra đã thành lập hai chương trình đăng ký cho các cặp đồng giới: kết hợp ổn định vào ngày 23 tháng 3 năm 2005 và kết hợp dân sự vào ngày 25 tháng 12 năm 2014.

Kết hợp dân sựSửa đổi

 
Luật về mối quan hệ đồng giới ở châu Âu
  Hôn nhân
  Kết hợp dân sự
  Chung sống không đăng ký
  Giới hạn chỉ công nhận công dân trong nước (cùng chung sống)
  Giới hạn chỉ công nhận công dân nước ngoài (quyền cư trú)
  Không công nhận
  Hiến pháp giới hạn chỉ cho phép hôn nhân khác giới
¹ Có thể bao gồm các luật gần đây hoặc các quyết định của tòa án chưa có hiệu lực.
Bao gồm luật chưa được thi hành.

Vào tháng 3 năm 2005, Công quốc Andorra đã hợp pháp hóa "kết hợp ổn định".[1]

Luật mới này có hiệu lực sau khi ban hành bởi Hoàng tử Jacques Chirac. Đồng hoàng tử Joan Enric, Giám mục hiện tại của Urgell, đã không ký luật. Mặc dù các đồng hoàng tử đều là Ngoại trưởng của Andorra, nhưng chỉ cần một chữ ký duy nhất để xử phạt và ban hành luật mới, và đặt hàng xuất bản của họ trong Công quốc Andorra.

Mối quan hệ này được gọi là "unió estable de parella" (sự kết hợp ổn định của một cặp vợ chồng) ở Catalan.

Tham khảoSửa đổi