Hôn nhân đồng giới ở Veracruz

Hôn nhân đồng giới hiện không được công nhận tại bang Veracruz của Mexico. Vào ngày 28 tháng 5 năm 2020, Đại hội Veracruz đã thông qua luật chung sống trung lập về giới cho phép các cặp vợ chồng sống chung, bất kể xu hướng tính dục và tình dục, tất cả các quyền và nghĩa vụ của hôn nhân bao gồm cả việc nhận con nuôi.

Xem thêmSửa đổi

Ghi chúSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Bản mẫu:LGBT in Mexico Bản mẫu:Status of same-sex unions