Hõm chảo là vùng trũng giống hình một chiếc chảo lớn, tạo ra do sự phun trào của bể chứa magma. Chỉ có bảy vụ tạo ra hõm chảo xảy ra từ đầu thế kỉ 20, gần đây nhất là ở núi lửa BárðarbungaIceland.[1]

Mount Mazama eruption timeline.PNG

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Gudmundsson, M.T. et al. (2014) Graduale caldera collapse at Bárðarbunga volcano Iceland, regulated by lateral magma outflow, Science, 15.