Hơi cay, tiếng Anh: tear gas hoặc mace, là một vũ khí hóa học gây ra các kích ứng ở mắt, hệ hô hấp và da nghiêm trọng, làm đau, chảy máu, và thậm chí suy giảm thị lực. Khi tiếp xúc với mắt, nó kích thích các dây thần kinh của tuyến lệ làm chảy nước mắt. Các hơi cay phổ thông nhất gồm hơi cay hạt tiêu (OC gas), PAVA spray (nonivamide), CS gas, CR gas, CN gas (phenacyl chloride), bromoacetone, xylyl bromide, syn-propanethial-S-oxide (chất có trong hành tỏi), và Mace (một hỗn hợp có thương hiệu).

Hơi cay dùng tại Pháp năm 2007
Bom hơi cay nổ khi ném chưa chạm đất
Hàng loạt tấm chắn hơi cay được sử dụng tại Venezuela năm 2014

Các chất hơi cay thường dùng trong việc kiểm soát bạo loạn. Việc sử dụng chúng trong chiến tranh bị cấm bởi các hiệp ước quốc tế khác nhau. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, các chất hơi cay có độc mạnh tăng dần đã được sử dụng.

Tham khảo sửa

Đọc thêm sửa

  • Feigenbaum, Anna (2016). Tear Gas: From the Battlefields of WWI to the Streets of Today. New York and London: Verso. ISBN 978-1-784-78026-5.

Liên kết ngoài sửa