Hương Ninh (chữ Hán giản thể:乡宁县, âm Hán Việt: Hương Ninh huyện) là một huyện thuộc địa cấp thị Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện Hương Ninh có diện tích 2024 km², dân số năm 2002 là 230.000 người. Huyện Hương Ninh có 4 trấn và 12 hương.

  • Trấn: Thành Quan, Tây Pha, Đài Đầu, Quang Hoa.
  • Hương: Trương Mã, Đàm Bình, Táo Lĩnh, Tây Giao Khẩu, Quản Đầu, Hạ Thiện, Song Phong Yêm, Nhai Hạ, Cát Gia Viên, An Phần, Úy Trang, Quan Vương Miếu.

Tham khảo Sửa đổi