Hướng đông

một trong các hướng chính của la bàn
(Đổi hướng từ Hướng Đông)

Hướng Đông (tiếng Anh: East, chữ Hán: 東) hay "Hướng 3 giờ" là một trong bốn hướng địa lý chính, được ký hiệu là E hoặc Đ trên la bàn. Hướng này đối diện với hướng Tây, vuông góc với hướng Bắchướng Nam. Hướng Đông còn để chỉ bên phải trong các bản đồ, sơ đồ. Hướng Đông là hướng mặt trời mọc trên trái đất. Phương vị: 90°.

La bàn: N – bắc; W – tây; E – đông; S – nam.

Nằm giữa hướng Đông và hướng Bắc là hướng Đông Bắc, còn nằm giữa hướng Đông và hướng Nam là hướng Đông Nam.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa