Hướng Đông Bắc

hướng

Hướng Đông Bắc là hướng nằm giữa hướng Bắchướng Đông theo chỉ dẫn của la bàn. Hướng đông bắc còn để chỉ góc phía trên bên phải khi trình bày về các sơ đồ, hình vẽ, đồ thị.

La bàn: NE - Đông Bắc. NNE - Bắc Đông Bắc. ENE - Đông Đông Bắc

Hướng Bắc Đông Bắc nằm giữa hướng Bắc và hướng Đông Bắc và hướng Đông Đông Bắc nằm giữa hướng Đông và hướng Đông Bắc.

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi