Hưng Tổ

trang định hướng Wikimedia

Hưng Tổ (chữ Hán: 興祖) là miếu hiệu do các bậc quân vương hậu duệ ở Trung HoaViệt Nam truy tôn cho tổ tiên của mình.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa