Hưng Vũ Vương (chữ Hán:興武王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của môọ số vị quân chủ hoặc phiên vương trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Thụy hiệu

sửa
  • Hậu Triệu Nghĩa Dương Hưng Vũ Vương (sau đăng cơ trở thành Hậu Triệu Hưng Vũ Đế)
  • Tân La Hưng Vũ Vương Kim Dữu Tín (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu dài Thuần Trung Tráng Liệt Hưng Vũ Đại Vương)

Tước hiệu

sửa

Xem thêm

sửa