Hạ

trang định hướng Wikimedia

Hạ có thể chỉ:

  • Mùa hạ, một mùa trong năm.
  • Nhà Hạ (khoảng thế kỷ 21 TCN-khoảng thế kỷ 16 TCN), triều đại được giới sử học Trung Quốc coi là đầu tiên của Trung Quốc.
  • Hạ (407–431), một nước thời Ngũ Hồ thập lục quốc.
  • Hạ (617–621), chính quyền do Đậu Kiến Đức thành lập vào cuối thời nhà Tùy
  • Tây Hạ (1038–1227), một vương triều trong lịch sử Trung Quốc.
  • Đông Hạ (1215–1233), quốc gia do Bồ Tiên Vạn Nô lập ra tại Đông Bắc Trung Quốc vào thế kỷ 13
  • Hạ, chính quyền do Minh Ngọc Trân thành lập vào cuối thời nhà Nguyên
  • Họ Hạ (賀 hoặc 夏), hai họ cùng âm "Hạ" của người Trung Quốc và người Việt Nam.
  • Huyện Hạ thuộc địa cấp thị Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
  • Tên gọi khác của người Cơ Tu.