Hạ Cao (chữ Hán: 夏皋, không xác định khi qua đời hoặc bí mật[1]), cũng gọi là Cao Câu là vị vua thứ 15 của nhà Hạ trong lịch sử Trung Quốc.

Hạ Cao
夏皋
Vua Trung Quốc
Vua nhà Hạ
Trị vì1848 TCN - 1838 TCN
Tiền nhiệmKhổng Giáp
Kế nhiệmHạ Phát
Thông tin chung
Mất1838 TCN
Trung Quốc
Triều đạiNhà Hạ
Thân phụKhổng Giáp

Thân thế sửa

Hạ Cao là con của Khổng Giáp – vua thứ 14 của nhà Hạ.

Trị vì sửa

Năm 1749 TCN, Khổng Giáp mất, Cao lên nối ngôi.

Trong thời gian trị vì, Hạ Cao đã phục hồi tước vị cho nước chư hầu Thử Vi thị (豕韋) trước đây bị Khổng Giáp truất.

Năm 1738 TCN, Hạ Cao mất. Ông làm vua được 11 năm. Con ông là Hạ Phát lên nối ngôi.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  • Sử ký Tư Mã Thiên - Những điều chưa biết, Bùi Hạnh Cẩn và Việt Anh dịch (2007), Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, thiên:
    • Hạ bản kỷ
  • Trình Doãn Thắng, Ngô Trâu Cương, Thái Thành (1998), Cố sự Quỳnh Lâm, Nhà xuất bản Thanh Hoá

Chú thích sửa

  1. ^ Trình Doãn Thắng, Ngô Trâu Cương, Thái Thành, sách đã dẫn, tr 16
Tiền nhiệm:
Khổng Giáp
Vua nhà Hạ
1848 TCN1838 TCN
Kế nhiệm:
Hạ Phát