Hạ Miến, hay theo cách gọi của người AnhLower Burma, là vùng đất của Myanmatriều Konbaung chấp nhận nhượng cho thực dân Anh sau chiến tranh Anh-Miến lần thứ hai (năm 1852) cộng với lãnh thổ của vương quốc ArakanTenasserim mà người Anh đã chiếm được vào năm 1826. Trung tâm của Hạ Miến là thành phố Rangoon (nay là Yangon). Hạ Miến bao gồm toàn bộ vùng duyên hải của Myanma ngày nay, vùng châu thổ sông Ayeyarwady. Hạ Miến là khu vực sinh cư của người Môn, người Karen, người Miến-Anh, và người Miến.

Hạ Miến màu hồng, Thượng Miến màu cam.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa