Hạ Tiết (chữ Hán: 夏泄[1]), cũng gọi là Thế, là vị vua thứ 10 của nhà Hạ trong lịch sử Trung Quốc.

Hạ Tiết
夏泄
Vua Trung Quốc (chi tiết...)
Vua nhà Hạ
Trị vì1996 TCN - 1981 TCN
Tiền nhiệmHạ Mang
Kế nhiệmBất Giáng
Thông tin chung
Hậu duệBất Giáng
Triều đạiNhà Hạ
Thân phụHạ Mang
Mất1981 TCN
Trung Quốc

Thân thếSửa đổi

Hạ Tiết là con của Hạ Mang – vua thứ 9 của nhà Hạ.

Trị vịSửa đổi

Năm 1996 TCN, Hạ Mang mất, Hạ Tiết lên nối ngôi.

Sử ký cho rằng Hạ Tiết chỉ ở ngôi 16 năm, nhưng theo Trúc thư kỉ niên thì ông làm vua 25 năm. Theo sách này, năm thứ 21 trong thời gian cai trị, ông mang quân đi đánh các dân tộc ngoại bang xung quanh như Quyến Di (畎夷), Bạch (白), Xích (夷), Huyền (玄), Phong (风), Dương (阳), đều giành thắng lợi. Các bộ lạc này đều quy phục nhà Hạ.

Sau khi Hạ Tiết mất, con ông là Bất Giáng lên nối ngôi.

Hạ Tiết qua đời lý doSửa đổi

Hạ Tiết qua đời, vì tuổi tác đã cao, sức khỏe đã yếu dẫn đến chết.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Sử ký Tư Mã Thiên - Những điều chưa biết, Bùi Hạnh Cẩn và Việt Anh dịch (2007), Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, thiên:
    • Hạ bản kỷ
  • Trình Doãn Thắng, Ngô Trâu Cương, Thái Thành (1998), Cố sự Quỳnh Lâm, Nhà xuất bản Thanh Hoá

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Trình Doãn Thắng, Ngô Trâu Cương, Thái Thành, sách đã dẫn, tr 16
Tiền nhiệm:
Hạ Mang
Vua nhà Hạ
1996 TCN1981 TCN
Kế nhiệm:
Bất Giáng