Hạ sĩ là một cấp bậc trong quân đội được sử dụng dưới một số hình thức bởi một số quân đội, một số lực lượng cảnh sát hoặc các tổ chức sử dụng đồng phục khác. Hạ sĩ là cấp bậc đầu tiên trong cấp hạ sĩ quan.

Cầu vai hạ sĩ công an nhân dân Việt Nam

Trong một số quân đội, cấp bậc Hạ sĩ trên danh nghĩa tương ứng với việc chỉ huy một bộ phận hoặc tiểu đội.

Hạ sĩ theo quốc gia sửa

Việt Nam sửa

Hạ sĩ là cấp bậc đầu tiên trong cấp hạ sĩ quan trong quân đội Việt Nam, hai cấp hạ sĩ quan còn lại là Thượng sĩ, Trung sĩ.[1]

Pháp sửa

Có ba cấp bậc hạ sĩ (tiếng Pháp: caporal). Trong quân đội Pháp, đây không phải là cấp bậc trong hạ sĩ quan, mà là cấp bậc nhập ngũ. Các hạ sĩ được gọi là gradés. Hạ sĩ quan bắt đầu ở cấp bậc sergent (trung sĩ).

Tham khảo sửa

  1. ^ “Chức vụ, cấp bậc quân hàm đối với hạ sĩ quan, binh sĩ như thế nào?”. Báo Quân đội nhân dân. 5 tháng 12 năm 2021. Truy cập ngày 20 tháng 1 năm 2023.