Hạ sĩ là cấp bậc đầu tiên trong cấp hạ sĩ quan. Hạ sĩ có 1 vạch thẳng "|" màu vàng của công an và màu đỏ của quân đội

Cầu vai Hạ sĩ CAND Việt Nam
Cầu vai Hạ sĩ QĐND Việt Nam

Tham khảoSửa đổi