Mở trình đơn chính

Hạ sĩ là cấp bậc đầu tiên trong cấp hạ sĩ quan. Hạ sĩ có 1 vạch thẳng "|" màu vàng của công an và màu đỏ của quân đội

Tham khảoSửa đổi