Hạm đội Thái Bình Dương

trang định hướng Wikimedia

Một số quốc gia hiện nay có hoặc từng có một hạm đội Hải quân tên Hạm đội Thái Bình Dương: