Mở trình đơn chính

Hạm đội Thái Bình Dương

trang định hướng Wikimedia

Một số quốc gia hiện nay có hoặc từng có một hạm đội Hải quân tên Hạm đội Thái Bình Dương: