Hạt chất

trang định hướng Wikimedia

Hạt chất có thể là:

  • các loại hạt sơ cấp không mang theo tương tác cơ bản; để phân biệt với các hạt trường là các hạt vận chuyển tương tác cơ bản.
  • một thuật ngữ chỉ hỗn hợp các phần tử lỏng và rắn lơ lửng trong không khí. Chúng rất đa dạng về kích cỡ, kết cấu và nguồn gốc.