Hạt dẻ (màu)

 

#800000

Màu hạt dẻ (tên tiếng Anh: Maroon) là màu hỗn hợp của màu nâu và màu tía. Mặc dầu về quan niệm nó là hỗn hợp màu, nó có thể coi như biến thể sẫm của màu đỏ chưa bão hòa.

Tọa độ màuSửa đổi

Số Hex =  #800000
RGB   (r, g, b)      = (128, 0, 0)
CMYK  (c, m, y, k)   = (0, 50, 50, 50)
HSV (h, s, v) =  (0, 100, 50)

Xem thêmSửa đổi


Tham khảoSửa đổi