Hải An (chữ Hán giản thể]: 海安市) là một huyện cấp thị thuộc địa cấp thị Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện cấp thị này có diện tích 1169 ki-lô-mét vuông, dân số năm 2015 là 938.300 người. Về mặt hành chính, huyện cấp thị này được chia thành 14 trấn: Hải An, Lão Bá Cảng, Giác Tà, Lý Bảo, Tứ Trường, Đại Công, Thành Đông, Tôn Trang, Nhã Chu, Khúc Đường, Hồ Tập, An Mô, Bạch Điện, Đôn Đầu.

Tham khảoSửa đổi