Hải Ninh (chữ Hán phồn thể:海寧市, chữ Hán giản thể: 海宁市, âm Hán Việt: Hải Ninh thị) là một thị xã thuộc địa cấp thị Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã Hải Ninh cách Hàng Châu 61,5 km, cách Thượng Hải 125 km. Thị xã này có diện tích 731,03 km², dân số 640.000 người. Về mặt hành chính, thị xã Hải Ninh được chia ra 4 nhai đạo, 8 trấn.

  • Nhai đạo biện sự xứ: Giáp Thạch, Hải Châu, Hải Xương, Mã Kiều.
  • Trấn: Hứa Thôn, Trường An, Châu Vương Miếu, Diêm Quan, Tà Kiều, Đinh Kiều, Viên Hoa, Hoàng Loan.

Tham khảoSửa đổi