Hải phận quốc tế là các vùng nước như đại dương, hệ thống sinh thái hàng hải lớn, vùng biển kín hoặc nửa mở, hồ, ao, sông, đầm lầy có biên giới quốc tế và không thuộc chủ quyền của quốc gia nào theo luật quốc tế.[1]

Vùng nước màu xanh đậm là thuộc hải phận quốc tế, không thuộc vùng đặc quyền kinh tế của bất cứ nước nào.

Tham khảo sửa

  1. ^ International Waters Lưu trữ 2009-01-27 tại Wayback Machine, United Nations Development Programme

Liên kết ngoài sửa