Hầu (họ)

họ

Hầu (chữ Hán: 侯, Bính âm: Hou) là một họ của người Trung Quốc và Việt Nam. Về mức độ phổ biến họ này xếp thứ 77 ở Trung Quốc theo số liệu năm 2006.

Người Việt Nam nổi tiếngSửa đổi

Người Trung Quốc họ Hầu nổi tiếngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi