Hầu là một họ của người Trung Quốc (chữ Hán: 侯, Bính âm: Hou). Về mức độ phổ biến họ này xếp thứ 77 ở Trung Quốc theo số liệu năm 2006.

Người Trung Quốc họ Hầu nổi tiếngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi