Hậu tố (tiếng Anh: suffix), còn gọi là tiếp vĩ ngữ, là một phụ tố được đặt ở cuối mỗi từ. Một ví dụ thường thấy của hậu tố là thể cách trong việc chia động từ.[1][2]

Áp dụng sửa

Dưới đây là một vài ví dụ trong các ngôn ngữ trên thế giới:

Tiếng Anh sửa

  • A boy - boys: một cậu bé - những cậu bé (danh từ số ít chuyển sang số nhiều bằng cách thêm hậu tố -s)
  • She wants: Cô ấy muốn (động từ "want" nguyên thể, đi với she - ngôi thứ ba số ít thì phải thêm -s)
  • They closed the door: Họ đã đóng cửa lại. (động từ "close" nguyên thể, chia ở thì quá khứ đơn thì thêm đuôi -ed)
  • Hope=hopeless hoặc hopelessly

Tiếng Pháp sửa

  • De beaux jours: hậu tố -x để chỉ số nhiều
  • Elle est passablement jolie: hậu tố -e để biến tính từ thành giống cái, phù hợp với chủ ngữ là giống cái

Tiếng Đức sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “desinence”. The Free Dictionary.
  2. ^ Mead, Jonathan. Proceedings of the 11th West Coast Conference on Formal Linguistics (bằng tiếng Anh). Center for the Study of Language (CSLI). ISBN 978-1-881526-12-4.

Liên kết ngoài sửa

  •   Tư liệu liên quan tới Hậu tố tại Wikimedia Commons