Hắc Bạch Vô Thường (黑白無常), hay Vô Thường Nhị gia (無常二爺), theo truyền thuyết Trung Quốc là 2 quỷ lại giúp việc cho Diêm Vương bằng việc chuyên hộ tống các linh hồn người chết về âm phủ.

Giải nghĩaSửa đổi

Chữ "爺" theo phiên âm Hán Việt là "da" (hoặc "gia"), đây là tiếng tôn xưng bậc trên hoặc chủ nhân như: "lão da" 老爺 ông già, "thái da" 太爺 cụ cố, "thiếu da" 少爺 cậu chủ hoặc tiếng xưng hô đối với thần minh như: "lão thiên dia" 老天爺 ông trời già, "tài thần da" 財神爺 ông thần tài.[1]

Tên gọi khácSửa đổi

 
Tượng của Bạch Vô Thường trong một đềnĐài Trung, Đài Loan.
 
Tượng của Hắc Vô Thường trong một đềnĐài Trung, Đài Loan.
 
Tượng của Hắc Bạch Vô Thường tại Haw Par Villa, Singapore.

Trung Quốc còn có tên là Phạm Tạ tướng quân (范謝將軍), Đại Nhị lão da (大二老爺), Đại Nhị a bá (大二阿伯), Thất da Bát da[1] (七爺八爺), Đại da Nhị da[1] (大爺二爺), Ngô Nhị da[1] (吳二爺).[2] trong đó:

  • Hắc Vô Thường (黑無常) - Hắc tướng quân (黑將軍) - Phạm tướng quân (范將軍) - Black guard
  • Bạch Vô Thường (白無常) - Bạch tướng quân (白將軍) - Tạ tướng quân (謝將軍) - White guard

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a ă â b “Tra từ: 爺”. Hán Việt từ điển. Truy cập ngày 30 tháng 11 năm 2016. 
  2. ^ 王文虎; 張一舟; 周家筠 (1987). 四川方言詞典. 四川人民出版社. 吴二爷 ⟨wu2 er4 ye2⟩ 无常鬼