Hắc Hà (黑河市) là một địa cấp thị tỉnh Hắc Long Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Các đơn vị hành chínhSửa đổi

Địa cấp thị Hắc Hà quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Các quận nội thànhSửa đổi

Các quận sau:

Các thành phố cấp huyệnSửa đổi

Các thành phố cấp huyện:

Các huyệnSửa đổi

Các huyện:

Tham khảoSửa đổi