Hằng số

đại lượng có giá trị không đổi

Trong vật lýtoán học, một Hằng số (hay gọi ngắn là Hằng) là đại lượnggiá trị không đổi. Hằng số thường được ký hiệu là const, viết tắt của chữ tiếng Anh constant.

Định nghĩa sửa

Bị hiểu nhầm hoặc hiểu sai sửa

Lập trình viên thường hay cho rằng hằng số cũng là "biến số" nhưng "không thay đổi giá trị" (nên còn gọi bằng những từ như "biến cố định", "biến không đổi" hoặc "biến hằng"), tuy nhiên đây là những từ vựng sai ngữ nghĩa, vì từ "biến" (trong "biến hoá", "biến đổi","biến mất" và cả "biến số") đã mang nghĩa là "có thể thay đổi", do vậy coi hằng là "biến" lại là một mô tả mang tính mâu thuẫn và không chính xác.

Tóm lại, hằng không phải là biến số

Nói hằng là biến cố định giống như nói "Hằng là một giá trị không thể thay đổi và có thể thay đổi".

Một số ví dụ về hằng số sửa

Các hằng số toán học sửa

 
 
   
Với   thì giá trị giới hạn:  là một hằng số  
  • Tỷ lệ vàng: tỷ số giữa toàn thể với phần lớn sao cho bằng tỷ số phần lớn với phần nhỏ,  [1]

Các hằng số vật lý sửa

  • Hằng số hấp dẫn:  
  • Hằng số Planck:  
  • Hằng số Boltzmann:  
  • Hằng số khí lý tưởng:  

Xem thêm:

Các hằng số hóa học sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Weisstein, Eric W. “Golden Ratio”. mathworld.wolfram.com (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 9 tháng 11 năm 2021.

Liên kết ngoài sửa