Hằng số

đại lượng có giá trị không đổi

Trong vật lýtoán học, một hằng sốđại lượnggiá trị không đổi. Hằng số thường được ký hiệu là const, viết tắt của chữ tiếng Anh constant.

Một số ví dụ về hằng sốSửa đổi

Các hằng số toán họcSửa đổi

 
 
   
Với   thì giá trị giới hạn:  là một hằng số  
  • Tỷ lệ vàng: tỷ số giữa toàn thể với phần lớn sao cho bằng tỷ số phần lớn với phần nhỏ,  

Các hằng số vật lýSửa đổi

Các hằng số hóa họcSửa đổi

Ai biết thì điền hộ nha<3 (^-^)

Liên kết ngoàiSửa đổi