Hằng số

đại lượng có giá trị không đổi

Trong vật lýtoán học, một hằng số (hay gọi ngắn là hằng) là đại lượnggiá trị không đổi. Hằng số thường được ký hiệu là const, viết tắt của chữ tiếng Anh constant.

Lưu ý rằng hằng số không phải là một biến số, vì biến có thể thay đổi còn hằng thì không. Lập trình viên Việt thường hay cho rằng hằng số cũng là "biến số" nhưng "không thay đổi giá trị" (nên còn gọi bằng những từ như "biến cố định", "biến không đổi" hoặc "biến hằng"), tuy nhiên đây là những từ vựng sai ngữ nghĩa, vì từ "biến" (trong "biến hoá", "biến đổi" và cả "biến số") đã mang nghĩa là "có thể thay đổi", do vậy coi hằng là "biến" lại là một mô tả mang tính mâu thuẫn và không chính xác.

Một số ví dụ về hằng sốSửa đổi

Các hằng số toán họcSửa đổi

 
 
   
Với   thì giá trị giới hạn:  là một hằng số  
  • Tỷ lệ vàng: tỷ số giữa toàn thể với phần lớn sao cho bằng tỷ số phần lớn với phần nhỏ,  [1]

Các hằng số vật lýSửa đổi

Các hằng số hóa họcSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Weisstein, Eric W. “Golden Ratio”. mathworld.wolfram.com (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 9 tháng 11 năm 2021.

Liên kết ngoàiSửa đổi