Hẹ (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Hẹ trong tiếng Việt có thể là: