Hệ cơ quan

nhóm các cơ quan phối hợp với nhau để thực hiện một hoặc nhiều chức năng; bộ sưu tập các cơ quan tham gia trong đơn vị cấu trúc để phục vụ một chức năng chung

Trong sinh học, một hệ cơ quan (hay hệ sinh học) là một nhóm các cơ quan hoạt động cùng nhau để thực hiện một chức năng nhất định. Các hệ phổ biến có thể thấy trong giải phẫu người cũng như động vật có vú và các động vật khác là những hệ như hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ thần kinh,...

Ví dụ về một hệ sinh học: Hệ thần kinh. Giản đồ này cho thấy hệ thần kinh được tạo thành bởi 4 cơ quan cơ bản: não bộ, tuỷ sống và các dây thần kinh.

Một nhóm các hệ cơ quan gộp lại thành sinh vật, vì dụ như cơ thể người.

Các hệ cơ quan sửa

Các hệ cơ quan sau đây trong giải phẫu người được nghiên cứu rộng rãi. Hệ cơ quan ở "người" tồn tại ở rất nhiều loài động vật khác.

Xem thêm sửa

Hình ảnh sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa