Hệ thống điều khiển phân tán

Tham khảoSửa đổi

Hệ thống điều khiển phân tán (tiếng Anh: Distributed control system - DCS) là một hệ thống kiểm soát thường của một hệ thống sản xuất, quá trình hoặc bất kỳ loại hệ thống năng động, trong đó các yếu tố điều khiển không phải là trung tâm trong vị trí (như não bộ), chúng được phân tán trên toàn hệ thống với mỗi thành phần tiểu hệ thống điều khiển bởi một hoặc nhiều bộ điều khiển. Toàn bộ hệ thống điều khiển được kết nối với mạng lưới giao tiếp và giám sát.

DCS là một thuật ngữ được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp, để giám sát và kiểm soát thiết bị phân tán.

Các phần tửSửa đổi

DCS A thường sử dụng tùy chỉnh được thiết kế bộ vi xử lý như bộ điều khiển và sử dụng cả interconnection độc quyền và giao thức truyền thông để liên lạc. Đầu vào và đầu ra dạng mô-đun bộ phận thành phần của DCS. Các bộ vi xử lý nhận được thông tin từ mô-đun đầu vào và gửi thông tin cho mô-đun đầu ra. Các mô đun đầu vào nhận được thông tin từ các dụng cụ đầu vào trong tiến trình (aka trường) và truyền tải các hướng dẫn để các dụng cụ sản lượng trong lĩnh vực này. Máy tính xe buýt hoặc xe buýt điện kết nối các bộ xử lý và phân hệ thông qua kênh hoặc demultiplexers. Xe buýt cũng kết nối các bộ điều khiển phân phối cùng với bộ điều khiển trung tâm và cuối cùng đến giao diện người-máy (HMI) hoặc điều khiển console.

Yếu tố của một hệ thống kiểm soát phân tán trực tiếp có thể kết nối với các thiết bị vật lý như chuyển mạch, máy bơm và van hoặc có thể làm việc thông qua một hệ thống trung gian như là một hệ thống SCADA.