Hệ thống Cảnh báo sóng thần Ấn Độ Dương

Hệ thống Cảnh báo sóng thần Ấn Độ Dương viết tắt là ICTWS (tiếng Anh: Indian Ocean Tsunami Warning System) là một hệ thống cảnh báo sóng thần theo dõi và phát hành cảnh báo sóng thần cho khu vực Ấn Độ Dương.

Hệ thống được thiết lập sau trận động đất và sóng thần Ấn Độ Dương 2004, thảm họa đã giết chết gần 250.000 người [1].

Tính năng trong trường hợp khẩn cấp sửa

Chỉ dẫn sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “Magnitude 9.1 – OFF THE WEST COAST OF SUMATRA”. U.S. Geological Survey. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 8 năm 2012. Truy cập ngày 26 tháng 8 năm 2012.

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa