Hệ thực vật là tập hợp các loại thực vật sống trong một vùng hoặc một giai đoạn nhất định, thường là chúng xuất hiện tự nhiên hoặc là các loài thực vật bản địa. Thuật ngữ tương đương để chỉ động vật là hệ động vật. Các loại vi khuẩn, tảo và các loài sinh vật khác đôi khi cũng được xem là hệ thực vật,[1][2][3]

Sơ đồ đơn giản hóa hệ thực vật của một hòn đảo.

Chú thích

sửa
  1. ^ “Merriam Webster Online Dictionary”. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 4 năm 2006. Truy cập ngày 21 tháng 8 năm 2014.
  2. ^ Clifford E. Starliper, Rita Villella, Patricia Morrison, and Jay Mathais. “Sampling the bacterial flora of freshwater mussels” (PDF).Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
  3. ^ John, D.M.; Whitton, B.A.; Brook, A.J. (2002). The Freshwater Algal Flora of the British Isles: An Identification Guide to Freshwater and Terrestrial Algae. Cambridge University Press. ISBN 9780521770514.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)

Liên kết ngoài

sửa