Hệ tinh thể bốn phương

Trong tinh thể học, hệ tinh thể bốn phương là một trong 7 hệ tinh thể nhóm điểm. Ô mạng tinh thể bốn phương là dạng được kéo dài theo một trục của ô mạng lập phương, vì thế hình lập phương trở thành hình lăng trụ tứ giác với đáy là hình vuông. Các thông số mạng a = b ≠c và ba góc .

Mẫu tinh thể hệ tinh thể bốn phương, wulfenite

Có 2 ô mạng Bravais thuộc hệ tinh thể này: bốn phương đơn giản và bốn phương tâm khối.

Các nhóm điểm thuộc hệ tinh thể này được liệt kê bên dưới theo ký hiệu quốc tế và ký hiệu Schoenflies, và kèm theo ví dụ khoáng vật.

Tên Quốc tế Schoenflies Ví dụ
Lưỡng tháp bốn phương kép D4h rutil
Lăng trụ bốn phương kép C4v diaboleit
Lưỡng tháp bốn phương C4h scheelit
Lăng trụ bốn phương 4 C4 wulfenit
Tam giác lệch bốn phương D2d chalcopyrit
Mặt thang bốn phương 422 D4 phosgenit
Bốn mặt bốn phương S4 cahnit

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  • Hurlbut, Cornelius S.; Klein, Cornelis, 1985, Manual of Mineralogy, 20th ed., pp. 73 – 78, ISBN 0-471-80580-7