Họ Rùa da (danh pháp khoa học: Dermochelyidae) là một họ rùa biển, hiện chỉ có 1 loài còn sinh tồn duy nhất là rùa da (Dermochelys coriacea). Họ này được xếp trong siêu họ Rùa da (Dermochelyoidea) hoặc siêu họ Rùa biển (Chelonioidea) nghĩa rộng. Họ này còn chứa một số loài chỉ biết đến từ các hóa thạch.

Họ Rùa da
Rùa da (Dermochelys coriacea)
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Sauropsida
hay Reptilia
Bộ (ordo)Testudines
Phân bộ (subordo)Cryptodira
Liên họ (superfamilia)Chelonioidea
hay Dermochelyoidea
Họ (familia)Dermochelyidae
Gray, 1825
Các chi
Xem văn bản.

Phân loại sửa

Họ này chứa các chi sau[1]:

Ghi chú sửa

  1. ^ Mikko's Phylogeny Archive, Dermochelyidae Gray, 1825.