Học viện Ngoại giao

trang định hướng Wikimedia

Học viện Ngoại giao có thể là:

  1. Học viện Ngoại giao (Việt Nam)
  2. Học viện Ngoại giao Trung Quốc