Hố Nai (định hướng)

Hố Nai có thể là một trong số các địa danh tại tỉnh Đồng Nai sau đây:

  • Phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa (trước đó là phường Hố Nai 1)
  • Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (trước đó thuộc huyện Thống Nhất)
  • Xã cũ Hố Nai thuộc huyện Thống Nhất, tồn tại trước năm 1975; sau chia thành 4 xã: Hố Nai 1, Hố Nai 2, Hố Nai 3 và Hố Nai 4. Các xã Hố Nai 1 và Hố Nai 2 được chuyển về thành phố Biên Hòa vào năm 1978 và chuyển thành 2 phường có tên tương ứng.
  • Phường cũ Hố Nai 2 thuộc thành phố Biên Hòa, tồn tại từ năm 1978 đến năm 1984; nay tương ứng với địa bàn hai phường Tân BiênTân Hòa.
  • Xã cũ Hố Nai 4 thuộc huyện Thống Nhất, tồn tại từ sau năm 1975 đến năm 1994; nay tương ứng với địa bàn 3 xã Bắc Sơn, Bình MinhQuảng Tiến thuộc huyện Trảng Bom.

Xem thêm

sửa